Qılınc və qələm romanının müzakirəsi

Tədbirdə Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru Sona Məmmədova çıxış edərək oxunması zəruri olan kitablar siyahısından M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanının gənclərə tövsiyyə olunmasının  əhəmiyyətindən danışaraq bildirmişdir.       

Ədəbiyyat tariximizin görkəmli simalarından olan M.S.Ordubadi ədəbiyyatın bütün növlərində yazıb -yaratsa da, romanları ilə daha böyük şöhrət qazanmışdır.Onun tarixi romanlarının sonuncusu “Qılınc və qələm”dir. Bu roman Azərbaycan tarixində Nizami dövrünün ədəbi səlnaməsidir.Böyük şair və mütəfəkkir bu əsəri təkcə Nizami Gəncəvi həyatını əks etdirən roman kimi deyil, dövrün içtimai təzadlarını geniş epik lövhələrlə canlandıran misilsiz sənət nümunəsi kimi yaratmışdır.

Sonra Tədbirdə Naxçıvan Tibb Kollecinin Kitabxana müdiri Əliyeva Leyla çıxış edərək bildirmişdir ki, romanda qılıncla qələmin, ağılla gücün ittifaqından söz açılır. Nizaminin dili ilə deyilən” Biliksiz və siyası düşüncəsi olmayan adamların silahları da qələbə qazana bilməz qəhrəmanlıq yalnız silah deyil, bilik də tələb edir” sözləri müəllifin qayəsini məlandırır. M.S.Ordubadı bu romanla qılıncın məhsuliyyətini və şərəfini qələmin qüdrəti ilə isbat etmişdir.Böyük sənətkarlıqla yazılmış bu möhtəşəm bədii əsər Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının zirvəsində dayanır.

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin