Zərifə Əliyeva 100 illik yubiley tədbiri

28 aprel 2023-cü il tarixindəNaxçıvanTibbKollecində Zərifə ƏzizqızıƏliyevanın 100 illiyinəhəsrolunmuştədbirkeçirilmişdir.Tədbirdəkollecindirektoru Sona Məmmədova çıxış edərək bildirmişdir. Bu il Azərbaycanın görkəmli alimi, tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Zərifə Əziz qızı Əliyevanın 100 illiyi tamamolmaqdadır. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə akademik Zərifə Əliyevanın 100 illikyubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirilməsit apşırılıb.  Zərifə  xanımın  bütün  mənalı    ibrətamiz  həyatı    fəaliyyəti  çoxşaxəliliyi  ilə  fərqlənmiş, başqaları  üçün  gözəl  nümunə  olmuşdur. Bu gün  anadan  olmasının  100 illiyi  ərəfəsində  loğman-həkimin  şərəfli  adı, bu  bənzərsizinsanınişıqlı  obrazı  cilalanmış  almaz  kimi  göz  önündə  canlanır.  

Bu  məqamda  onun  sədaqətli    sevimli  ömür-gün  yoldaşı, Azərbaycan  xalqının  böyük  oğlu, ümummilli  liderimiz    ulu  öndərimiz  Heydər  Əliyevin  onun  haqqında  sidqi-ürəkdən  dediyi  hikmətli  sözlər  necə    qürurla  səslənir: «Zərifə  xanımın  tibb  elmi  sahəsində  xidmətlərindən  biri    göz  müalicəsi, tədqiqatı  idi. Mənə  belə  gəlir  ki, onun  iki  dəyərli  irsi  vardır. Birincisi, Azərbaycanda  ilk  dəfə  deontologiyanı  bir  elm  kimi  meydana  gətirib. İkincisi, Zərifə  xanım  çalışıb  ki, bizim  gələcək  nəsilləri  irsi  xəstəlikdən   xilas  etsin, sağlamlaşdırsın». 

Gözəl ana, vəfalıömür-günyoldaşı, intellektual keyfiyyətləri özündə birləşdirən ziyalı, dünya tibb elmin əəvəzolunmaz töhfələr vermiş böyük oftalmoloq alim - Zərifə xanım Əliyeva. Zərifə xanım Əliyevanın həyatı, elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə daha yaxından tanış olduqca, haqqında xatirələri oxuduqca yaddaşımızda Ulu Tanrının bu ən yüksək mənəvi xüsusiyyətlərini bəxşetdiyi böyük insanın obrazı canlanır,  gözlərimiz önündə onun portreti yaranır. Zərifə xanım Əliyevanın həyat fəlsəfəsi, mənəvi dünyası, oftalmologiya elminin inkişafındakı xidmətləri o qədər zəngin və çoxcəhətlidir ki, Onun fəaliyyətinə nəzər salarkən, bu dahi insanın genişmiqyaslı şəxsiyyət olması qənaətinə gəlmək olur. Zərifə xanımın fitriist edada malik novator alim, pak  nadir   , keçdiyi şərəfli həyat yolu hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir alim və həkim üçün həyat və mənəviyyat dərsi, kamillik və müdriklik məktəbidir. Daha sonra kollecin müəllimləri Zərifə xanım Əliyevanın həyat və yaradıcılığından danışılmış və video çarx izlənmişdir.

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin