Əczaçılıq işi

Səhiyyə  sahəsində  ixtisasın  yeri:  Əczaçı (provizor köməkçisi) apteklərdə , tibbi alətlər, aparatlar və dəzgahlar, sanitariya və gigiyena mağazalarında

nəzarət, analitik laboratoriyalarda, apteklərin anbarlarında işləmək üçün hazırlanır.

“Əcazçılıq işi” ixtisasının məzunları aşağıdakıları  bilməli və bacarmalıdır.

·        Dərman preparatlarının fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri

·        Dərman preparatlarının təyinatını və onların insan orqanizminə təsirini

·        Tibbi malların assortimentini, dərman texnologiyasının  nəzəri əsaslarını

·        Reseptlərin qəbul və buraxılma qaydasını

·        Apteklərdə olan kiçik mexanizasiyaların, aparat və qurğuların qurğuların quruluşunu və onlardan istifadə qaydasını

·        Dərmanların xarab olma əlamətlərini, onları aşkar etməyi və qarşısını almağı

·        Dərmanların saxlanma  şərtlərini

·        Aptek işinin təşkilində bütün əsas qanun təlimatlarını

·        Təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə həkimə qədər yardımın göstərilməsini

·        Aptekə  daxil olan reseptlərin oxunmasını

·        Resept üzrə paroşokların, sulu məhlulların, liniment və məlhəmlərin, inyeksiya məhlullarının, göz dərmanlarının və.s hazırlanmasını

·        Zəhərli və güclü təsiredici maddələrin, narkotik maddələrin dozlarının düzgün yazılmasını, DF-sı üzrə yoxlamağı

·        Dərman maddələrinin sterilizə üsullarını, avtoklavlardan istifadə etməyi

·        İnyeksiya dərmanlarının hazırlanmasında istifadə olunan stabilizatorlardan istifadə etməyi

·        Apteklərdə istifadə olunan aparatları işlətməyi

 

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin