İdman və Müalicə masajı

Səhiyyə  sahəsində  ixtisasın  yeri: Müalicə profilaktika müəssisələrinin masaj kabinetlərində,  fizioterapiya şöbələrində, əlillərin bərpa mərkəzində işləmək

üçün hazırlanır.

“İdman və müalicə masajı” ixtisasının məzunları aşağıdakıları  bilməli və bacarmalıdır.

·        Tibbi etika və deontologiyanın əsaslarını

·        Tibb bacısı işinin nəzəri əsaslarını

·        Tibbi və sosial reablitasiyanın əsaslarını

·        Sağlamlığın qurulması və xəstəliyin profilaktikası məqsədi ilə klassik masajı bacarmalıdır.

·        Ayrı ayrı anatomik nahiyyələrin masajını yerinə yetirməyi

·        Klassik masaj və idman masajını bacarmalı

·        Müəyyən patologiyaların göstərişində seqmentar birləşdirici toxuma və göstərişlərə görə nöqtəvari və ənənəvi Çin  masajını yerinə yetirməyi

·        Uşaqların sağlığının möhkəmləndirilməsi və harmonik inkişafı üçün masajı yerinə yetirməyi

·        Uşaq xəstəlikləri təcrübəsində müxtəlif patologiyaların müalicəsi və bərpası üçün masaj yerinə yetirməyi

·        Xəstəliklərin profilaktikasında sağlamlığın möhkəmlənməsi və qorunması məqsədi ilə müalicəvi bədən tərbiyəsini aparmağı

·        Masajın təsirinə qarşı reflektor cavab reaksiyalarını müəyyən etməyi

·        Fizoterapevtik proseduralarla dartma , manual terapiya ilə uyğunluq qaydalarını bilməlidir

·        Masaj kabinetində sanitar-gigiyenik rejimə riayət olunmasına dair tədbirlərin həyata keçməsini bilməli

·        Tibbi sənədləşməni aparmağı, qeydiyyat jurnalına pasient haqqında  bilgiləri qeyd etməyi bacarmalıdır

 

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin