Maarifləndirici Söhbət

     14 aprel 2021-ci tarixdə Naxçıvan Tibb Kollecində “Startap layihələri və innovativ inkişaf”, “Zərərli vərdişlərə yox deyək”, “Nağdsız qaydada əməliyyatların aparılmasının təşviq edilməsi” mövzularında maarifləndirici görüş keçirilmişdir.

     Naxçıvan Tibb Kollecinin informatika müəllimi Gülşad Axundova tələbələrə “Startap layihələri və innovativ inkişaf”haqqında məlumat vermişdir. O, çıxışında muxtar respublikada elm və təhsilin yeni standartlar çərçivəsində innovativ inkişafa yaradılan şəraitdən danışmışdır. Bildirmişdir ki,  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli Sərəncamı ümumilikdə təhsil sahəsində yeni islahatların tətbiqinin əsasını qoyub. Bu Sərəncamla bütün təşkilatlar və təhsil müəssisələri arasında əlaqə genişlənib. Qarşılıqlı əməkdaşlıq insan kapitalının inkişafına, iqtisadi cəhətdən dayanıqlı əmək bazarının yaradılmasına, təhsilverənlə işəgötürən arasında tələblərin formalaşmasına xidmət edib, gənclər tərəfindən irəli sürüləcək yeni startaplar üçün münbit zəmin hazırlayıb.

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında”  2019-cu il 3 aprel tarixli müvafiq saylı Sərəncamı ilə muxtar respublikanın təhsil tarixində yeni bir dövrün başlanğıcı qoyulub. Sərəncamda “İdeyadan başlanğıca” devizi ilə innovasiyaya və dayanıqlı inkişafa əsaslanan, yaradıcı düşüncəni və elmi-texniki tərəqqini əks etdirən yeni layihələrin – startapların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

    Görüşdə “Startap layihələri və innovativ inkişaf” filmi nümayiş etdirilmişdir.

    Sonra kollecin metodisti Səidə Şahverdiyeva “Zərərli vərdişlərə yox deyək” mövzusunda çıxış edərək tələbələrə asılılıq yaradan zərərli vərdişlər barəsində ətraflı məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, bəşəriyyət üçün ən böyük bəlalardan olan zərəli vərdişlərin törətdiyi fəsadlara qarşı mübarizə bu gün xususilə aktual xarakter daşıyır. Zərəli vərdişlərin əleyhinə aparılan tədbirlər hər zaman ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olmuş, onların gücləndirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür. O, bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “2020-2025-ci illər üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasında idmanın inkişafına dair Dövlət Proqramın”nın təsdiq edilməsi haqqında 14 fevral 2020-ci il tarixli müvafiq saylı Sərəncamına əsasən Naxçıvan Tibb Kolleci tərəfindən 2021-ci ildə görüləcək işlər üzrə tədbirlər planını hazırlamışdır. O, qeyd etmişdir ki, proqramın əsas məqsədi əhalidə sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, uşaq və gənclərin idmana cəlbinin kütləvi xararkter almasının təmin edilməsi və idmanın müxtəlif növlərinin inkişafına şəraitin yaradılmasıdır.

          Sonra kollecin informatika müəllimi Cəmilə Nəsirova Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “2019-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin tətbiqinin və nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi üzrə Proqram”ın təsdiq edilməsi haqqında 09 avqust 2019-cu il tarixli müvafiq saylı Sərəncamı haqqında tələbələrə ətraflı məlumat vermişdir. O, slaytlar vasitəsi ilə çıxışında bildirmişdir ki, qeyd olunan Sərəncam muxtar respublikada nağdsız ödəniş infrastrukturunun yaradılması, əməliyyatların həcminin artırılması, institusional mühit yaradılması və rəqəmsal ödəniş xidmətlərindən istifadənin daha da genişləndirilməsi məqsədi daşıyır.  O, qeyd etmişdir ki, muxtar respublikada 2014-cü ildən Mərkəzi Bankla Vergilər Nazirliyi tərəfindən hər 6 ayda bir dəfə “Nağdsız ödəyin, hədiyyə qazanın!” adlı həvəsləndirici tədbir keçirilir. Ümumilikdə keçirilmiş 11 tirajda 2577 vətəndaşa 165 min manat dəyərində müxtəlif hədiyyələr təqdim edilmişdir.

   Görüş diskussiya şəraitində davam etdirilmiş və tələbələrin sualları cavablandırılmışdır.

Mütaliə günü

09 aprel 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Tibb Kollecində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxansı tərəfindən “Mütaliə günü” ilə əlaqədar “Mütaliə mədəniyyətinin inkişafı cəmiyyətin intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edir” adlı tədbir keçirilmişdir. 

Tədbirdə Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru Sona Məmmədova qonaqları salamlamış və çıxışında bildirişdir ki, mütaliə insanların mənəvi həyatının formalaşmasına, hərtərəfli inkişafına dərin təsir edir. Oxunan mətnin növündən, janr və mövzusundan asılı olmayaraq, mütaliə insanın həyatında mədəniyyətə yiyələnmənin ən mühüm vasitəsi kimi çıxış edir. Mütaliə bilik əldə etmənin, elmə yiyələnmənin, elmin zirvəsinə yüksəlmənin ən mühüm vasitəsi olduğu kimi, həm də tərbiyə prosesinin tərkib hissəsidir.

Qeyd edilmişdir ki, tarixi keçmişimiz bu günlə sıx bağlı olduğu kimi, bu gün də gələcəklə sıx bağlıdır. Kitab bəşər həyatında qalacaq miras, inkişaf etdirən və ziyalandıran ünsürdür. Kitab elm və mərifət dünyasına açılan qapıdır. Mütaliə insanı kamilləşdirir, onun nitq qabiliyyətini inkişaf etdirir, insanı bəd əməllərdən saxlayır və onu yaxın-uzaq keçmişlərə aparır. Kimi həmin kitablardakı qəhrəmanların müsbət keyfiyyətlərini mənimsəyərək, kimi də oradan öyrəndiklərini həyatda tətbiq edərək yaşayışını qurur. Yaxşı kitab aqil insanın həyatına həmişə işıq salan, onu tərbiyələndirən ən mühüm vasitə olub.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası  direktoru Tamella Əsgərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq bildirmişdir ki, belə tədbirlərin keçirilməsinin məqsədi oxuculara yüksək səviyyədə xidmət etmək, cəmiyyətin informasiyaya olan marağını  təmin etmək, insanlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasını istiqamətləndirmək, kitaba olan marağı artırmaq üçün kitabxanaçaların işinin istiqamətləndirilməsi, iş təcrübəsini bölüşməsidir.

Sonra  M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanasının elektron zal müdiri Zeynab Sadıqova “İntellketual səviyyənin yüksəlməsində mütaliənin rolu”,  həmin kitabxananın kitabxanaçısı Rəsmiyyə Yusifova “Kitab oxumaq bizə nə verir?” adlı mövzularla çıxış etmişlər. Çıxışlarda  bildirilmişdir ki, mütaliə müasir dövrün və tarixi keçmişin hadisələri ilə yaxından tanış olmağa, ictimai münasibətləri dərk etməyə, həyatda obyektiv baxışın formalaşmasına, eləcə də cəmiyyətin həyat tərzi üçün xarakterik olan etik, hüquqi və estetik normaların mənimsənilməsinə kömək edir. İnsan zəkasının inkişafında müstəsna rol oynayan mütaliə eyni zamanda onun mənəvi inkişafı, digər insanlarla münasibəti, gündəlik hadisələrə baxış tərzi, qərarların verilməsi və.s  məsələlərdə də mühüm rol oynayan əsas amillərdən biridir. Kitab insanın ən yaxın dostudur. O cəmiyyət həyatının bütün sahələrinin inkişafını tənzimləyən  ümdə vasitə, insanın həyat yoluna işıq saçan bir bələdçidir.

Futbol

      Bu gün muxtar respublikada cəmiyyətin inkişaf edən bütün sahələri kimi idman da  öz çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Muxtar respublikada yaradılan müasir idman infrastrukturu, inşa edilən obyektlər dünya standartlarına uyğunlaşdırılır. Turizm infrastrukturunun yaradılması dövlətin bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət və qayğısının göstəricisidir.  

      Uşaqlar və gənclər arasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf sisteminin formalaşdırılması, təkmilləşdirilməsi, məktəbəqədər yaşlı uşaqların, ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin və tələbələrin fiziki tərbiyə sisteminin inkişaf etdirilməsi, yaşayış yerlərində bədən tərbiyəsi və idman işinin təşkili, əhalinin bədən tərbiyəsi, sağlamlıq və idmanyönümlü məşğələlərə cəlb olunması və digər məsələlər bu sahədə muxtar respublika rəhbərliyinin qarşıya qoyduğu əsas məqsədlərdəndir. Bu gün muxtar respublikada gənc nəslin fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam böyüməsi, vətənpərvərlik ruhunda yetişməsi muxtar respublika rəhbərliyinin əsas prioritetlərindəndir. Təbii ki, bu istiqamətdə idmanın rolu danılmazdır. İnsanların asudə vaxtının səmərəli təşkili, uşaq və gənclərin sağlam ruhda tərbiyə almaları üçün hər cür şərait yaradılıb. İdman və bədən tərbiyəsinin kütləviləşməsində klubların, idman məktəblərinin rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır.

      Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “2020-2025-ci illər üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasında idmanın inkişafına dair Dövlət Proqramıˮnın təsdiq edilməsi haqqında 14 fevral 2020-ci il tarixli 459-05/S saylı Sərəncamında verilmiş tapşırıqların icrası ilə əlaqədar Naxçıvan Tibb Kolleci tərəfindən İdman klubu və 2021-ci ildə görüləcək işlərə dair Tədbirlər Planı hazırlanmışdır.  Bu Tədbirlər Planına əsasən qeyd olunan İdman klubunun oğlanlardan ibarət Futbol komandası  06.04.2021-ci il tarixdə mini-futbol oyunu keçirmişdir.

Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası

19 mart 2021-ci il tarixində Naxçıvan Tibb Kollecinin metodisti Səidə Şahverdiyeva və Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının üzvləri olan həmin kollecin tələbələri  federasiya üzvləri ilə birgə Hüseyn Cavidin ev-muzeyi və xatirə kompleksini ziyarət etmişdir.

Azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası

    31 mart 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Tibb Kollecində “31 mart Soyqırım”  günü ilə əlaqədar tədbir kçeirilmişdir. Tədbirdə əvvəlcə soyqırım qurbanları və Vətənimizin uğrunda canından keçmiş şəhidlərin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.

      Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru Sona Məmmədova açaraq bildirmişdir ki, hər il mart ayının 31-i respublikamızda Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur, erməni ideoloqlarının dövlət səviyyəsində dəstəklədikləri soyqırımı və terror siyasətinin günahsız qurbanlarının xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir. 1918-ci ilin martında daşnaq-bolşevik birləşmələrinin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində törətdikləri amansız qətliamların əsas məqsədi azərbaycanlıları milli etnos kimi yer üzündən silmək, onların tarixi torpaqlarına yiyələnmək olmuşdur.

       Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında” 2018-ci il 18 yanvar tarixli Sərəncamı isə bu xalqın mübarizliyinin, öz hüquqlarını qorumaq əzminin günü-gündən yüksəldiyinin, hər an düşməndən qisas almağa hazır olduğunun, haqq işimizin qalib gələcəyinin ifadəsi kimi böyük ictimai-siyasi əhəmiyyət daşımasının ifadəsi oldu.

O, qeyd etmişdir ki, 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin ölkə­mizə basqını Azərbaycan Ordusunu əks-hücuma keçməyə məcbur etdi. 30 ilə yaxın bir müddətdə düşmən tapdağı altında qalmış torpaqlarımızın alınması, beynəlxalq hüquqla təsbit olunan ərazi bütövlüyünün təminatı üçün bütün imkanlardan istifadə etdi, eyni zamanda XXI əsrin döyüş bacarıqlarını ortaya qoymaqla müasir dünyaya necə döyüşməyin nümunəsini göstərdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən düşmənin yüzlərlə tank, piyada döyüş maşınları, minaatan, müxtəlif çaplı artilleriya qurğuları, onlarla zenit-raket kompleksləri, radio elektron mübarizə vasitələri sıradan çıxarıldı, çoxsaylı hərbi texnikaları qənimət kimi ələ keçirildi.

Təbii ki, bu günədək əldə olunmuş nailiyyətlər, Azərbaycan əsgərinin gücü, onun döyüş hazırlığı, Ali Baş Komandan-xalq-ordu birliyindən qaynaqlanıb. Əgər Azərbaycan əsgəri hərtərəfli döyüş hazırlığına, yüksək vətənpərvərlik ruhuna malik olmasaydı, o zaman əlimizdəki müasir silahların da bir dəyəri olmayacaqdı. Ölkə başçısı da Şuşanın azad edilməsi xəbərini Şəhidlər xiyabanında səsləndirərkən bunu bir daha qeyd etdi: “Biz torpaqlarımızı xalqımızın, əsgərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı bahasına işğalçılardan azad edirik”.

        Sonra kollecin müəlliməsi Aynur Sevdimalıyeva “Azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası” mövsunda çıxış etmişdir. O bildirmişdir ki, şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə Bakı Soveti və daşnak erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğın.

        Rəsmi mənbələrə əsasən soyqırımın nəticəsində 12 minə yaxın azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, on minlərlə insan itkin düşmüşdür. Üç gün davam edən qırğın zamanı erməni silahlıları bolşeviklərin köməyi ilə azərbaycanlıların yaşadıqları məhəllələrə qəflətən basqınlar etmiş, əhalini uşaqdan böyüyədək qətlə yetirmişdir. Həmin dəhşətli günlərin şahidi olmuş Kulner familiyalı bir alman, 1925-ci ildə Bakı hadisələri barədə bunları yazmışdır: “Ermənilər müsəlman (azərbaycanlı) məhəllələrinə soxularaq hər kəsi öldürür, qılıncla parçalayır, süngü ilə dəlmə-deşik edirdilər. Qırğından bir neçə gün sonra bir çuxurdan çıxarılan 87 azərbaycanlı cəsədinin qulaqları, burunları kəsilmiş, qarınları yırtılmış.Ermənilər uşaqlara acımadıqları kimi, yaşlılara da rəhm etməmişdilər.” Gənc qadınların diri-diri divara mıxlanması, ermənilərin hücumundan sığınmağa çalışan iki min nəfərin yerləşdiyi şəhər xəstəxanasının yandırıldığı da bu dəhşətli faktlar sırasındadır.

Tədbirin sonunda videoçarx izlənilmiş, sonra isə  kollecdə təşkil olunmuş sərgiyə baxış keçirilmişdir.

 

 

 

Yanğın Təhlükəsizliyi haqqında maarifləndirici tədbir

19 mart 2021-ci ildə Naxçıvan Tibb Kollecində yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən olunmuş tələblərə əməl olunması qaydaları ilə bağlı maarifləndirici tədbir keçirilmişdir.  Tədbirdə kollecin hərbi rəhbəri Bakir Ağalarov çıxış edərək, tibb kollecində yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən olunmuş tələblərə əməl olunması, yanğın hadisəsi zamanı davranış qaydaları, tələbələrin təxliyə olunması, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onların qarşısının alınması haqqında məlumat vermişdir.

Tədbirin sonunda yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı slayd izlənilmişdir.

Ümumdünya Vərəmlə Mübarizə Günü

    

       19 mart 2020-ci ildə Naxçıvan Tibb Kollecində “Ümümdünya Vərəmlə Mübarizə Günü”nə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə kollecin direktoru Sona Məmmədova açaraq bildirmişdir ki, vərəmin müalicəsi və profilaktikası istiqamətində yeniliklərə nail olmaq məqsədilə hər il martın 24-ü Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Vərəmlə Dünya Mübarizə Birliyinin təşəbbüsü ilə Ümumdünya Vərəmlə Mübarizə Günü qeyd edilir. Bu gündə vərəmdən əziyyət çəkənlər və onların yaşadığı cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, tibb işçiləri və digər tərəfdaşlar vərəmin qarşısını almaq məqsədilə müzakirə və gələcək əməkdaşlığın planlaşdırılması, bu istiqamətdə təbliğat işinin aparılması və müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün imkan əldə edirlər. Dünyada minlərlə insanın diqqəti vərəm probleminə yönəldilir, əhali qlobal vərəm epidemiyası ilə əlaqədar məlumatlandırılır, vərəmin profilaktikası, müalicəsi məqsədilə bir sıra tədbirlər keçirilir, vərəmlə mübarizədə məlumatlılığın artırılmasına, gələcək inkişafın siyasi və sosial təminatının möhkəmləndirilməsinə imkan yaranır. Vərəmlə mübarizədə yeni alətlərin tətbiqi bu xəstəliyə qarşı cavab tədbirlərinin görülməsinə yardım edir.

          O, qeyd etmişdir ki, Naxçıvan  Muxtar Respublikasında vərəmlə mübarizə məqsədilə Ağciyər Xəstəliklər Dispanseri fəaliyyət göstərir. Muxtar respublika rəhbərliyinin göstərişi ilə  hər il tam orta ümumtəhsil məktəblərində Mantu sınağı aparılır. Həmçinin vərəmli xəstələr lazımi dərman preparatları ilə təmin olunurlar.

Sonra Naxçıvan Tibb Kollecinin şöbə müdiri Sahibə Quliyeva “Uşaqlarda vərəmin etiologiya və klinikası” mövzusunda çıxış etmiş, Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru Sona Məmmədova “Vərəmin müalicəsi” mövzusunda slaydla çıxış etmişdir.

 

 

Nizami Gəncəvinin hikmət xəzinəsi

17 mart 2021-ci il tarixdə NaxçıvanTibb Kollecində dahi şair Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.  Tədbiri giriş sözü ilə kollecin direktoru Sona Məmmdəova açaraq bildirmişdir ki,  bütün zamanların ən böyük söz ustalarından olan ulu şair Nizami Gəncəvinin hər bir əsərinin obyekti insandır.

İnsanı kainatın əşrəfi, ən böyük yetirməsi, təbiətin nadir dürdanəsi hesab edən Nizami bəşər övladını öz adına layiq olmağa çağırır: ömrünü, varlığını yalnız böyük və nəcib əməllərə, xeyirxah, bəşəri qayələrə həsr edənlərin Tanrı xəzinəsində inci kimi yaşamağa layiq olduğunu bildirir. Kainatda hər şeyin insan üçün yarandığını deyən Nizami Gəncəvi qeyd edir ki, İnsan öz zəka gücü sayəsində ulduzları köhlən at kimi yəhərləyib çapa bilər. Deməli, bütün kainat onun hökmündə, iradə və ixtiyarındadır. Bu mənada, insana öz ləyaqətini düzgün qiymətləndirməsinə, onun özünü, kimliyini dərk etməsinə, həyatın mənasının nədən ibarət olduğunu aşılanmasına kömək edən və oxunması zəruri olan bəşəri kitablardan biri də Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" əsəridir. 

Sonra kollecin metodisti Səidə Şahverdiyeva “Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış etmişdir.

Tədbirdə Nizami Gəncəvinin  2 qəsidəsi və “Xəmsə”yə daxil olan poemalardan hissələr Naxçıvan Tibb Kollecinin tələbələri tətəfindən səsləndirilmişdir.

Tədbirin sonunda, Nizami Gəncəvinin hikmət və nəsihətli sözlərindən hazırlanmış videoçarx izlənilmişdir.

 

 

Naxçıvanqala

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli "Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında" Sərəncamına əsasən Naxçıvanda keçirilən "Muzey günləri" çərçivəsində 13 mart tarixində Naxçıvan Tibb Kolleci "Naxçıvanqala" Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində olmuşdular.

5 mart Bədən tərbiyyəsi və İdman günü

5 mart 2021-ci il tarixində Naxçıvan Tibb Kollecində "5 mart Bədən tərbiyyəsi və İdman günü" ilə əlaqədar kollecin oğlanlardan ibarət voleybol komandaları arasında yarış keçirilmişdir. Yarışda qalib gələn komanda üzvləri diplomlarla təltif olunmuşdur.

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin