Gənclərdə Büdcə Savadlılığı

   14.05.2019-cu il tarixdə Naxçıvan Tibb Kollecində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərzkəzi "Gənclərdə  Büdcə Savadlılığı" mövzusunda təlim keçirildi.

    Tədbiri giriş sözü ilə kollecin direktoru Sona Məmmədova açıb. Tədbirdə "Tədbirin mahiyyəti və aktuallığı" barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Tədris Mərkəzinin direktoru i.ü.f.d Sevinc Cabbarova, "Dövlət büdcəsini anlayaq" mövzusunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin baş məsləhətçisi Ramil Hüseynov, "Tələbə büdcəsinin idarə olunması" mövzusunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin baş məsləhətçisi Xəlil Vəlizadə tərəfindən slaydlarla çıxışlar olunub. Çıxışlarda tələbələrin maliyyə savadlılığı, tələbə büdcəsinin formalaşdırılması və idarə olunmasının əhəmiyyətindən söz açılıb. Bildirilib ki, maliyyə savadlılığının artırılması sahəsində keçirilən tədbirlərin əsas məqsədi gəlirlərdən daha səmərəli istifadə, xərclərin optimal bölüşdürülməsi, xərcləmələr zamanı düzgün qərarların verilməsi, həmçinin sərbəst vəsaitlərin gəlirli sahələrə investisiya edilməsi kimi vərdiş və bacarıqların formalaşdırılmasından ibarətdir. Həmçinin qeyd olunub ki, büdcə planlaşdırılmırsa, gəlirlər kortəbii şəkildə xərclərə yönəldilirsə, qənaət yoxdursa, israfçılığa yol verilirsə, gəlir çox olsa belə, xərcləmələrin qarşısını almaq mümkün olmur. Bu baxımdan büdcənin planlaşdırılması, əldə olunan gəlirlərin və edilən xərclərin müəyyənləşdirilməsi və bu prosesin mütəmadi davam etdirilməsi maddi problemlərin öhdəsindən gəlinməsinə və əsassız borclanmalara yol verilməməsinə səbəb olur.

    Təlim 2 mərhələli keçirildi. Birinci mərhələ nəzəri hissə, ikinci mərhələ müsabiqə mərhələsi oldu.

    Təlimin sonunda müabiqə mərhələsinin qalibləri mükafatlandırıldı.

 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş konfrans

10.05.2019-cu il tarixdə Naxçıvan Tibb Kollecində" Ümummilli Lider Heydər Əliyevin doğum günü"nə həsr olunmuş konfrans keçirildi. Konfransda həmin kollecin müəllim və tələbə heyəti iştirak etdi. Konfransı kollecin direktoru Sona Məmmədova giriş sözü ilə açaraq bildirdi ki, hər il 10 may tarixində Azərbaycan xalqı ən görkəmli dövlət xadimlərindən biri, milli yaddaşımızda silinməz izlər buraxan, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin, Azərbaycan xalqının Ümummilli liderinin əziz xatirəsini hörmətlə yad edir. Ümummilli liderin 96-cı doğum gününün yad edilməsi, özündən sonra böyük mənəvi irs qoymuş bu dahi şəxsiyyətin fəaliyyətinə nəzər salmağa imkan verir.

Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində dəmiryolçu ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsində təhsil almışdır.

Heydər Əliyev 1941-1944-cü illərdə Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetində müxtəlif məsul vəzifələrdə xidmət etmiş, 1944-cü ilin mayında isə Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi tərəfindən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndərilmişdir. O, Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) və Moskva şəhərlərində  ali təhsil almış, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir.

Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında iyirmi beş il (1944-1969) çalışan Heydər Əliyev 1965-ci ildə Azərbaycan SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildə isə sədri vəzifəsinə irəli çəkilmişdir. 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilərək 1982-ci ilə qədər Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etmişdir.

Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə (1969-1982) idarəçiliyin möhkəmlənməsi, kadrlara qarşı tələbkarlığın artırılması nəticəsində iqtisadi-sosial sahədə böyük nailiyyətlər əldə edildi. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olmuşdur.

1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev ilk əvvəl Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaşamış, həmin ildə də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. O, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədr müavini olmuş, Ali Sovetin sessiyalarında fəal iştirak etmişdir.

Azərbaycan xalqı 1993-cü ilin may-iyununda ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi ilə ayağa qalxdı, bu, əsl mənada, milli hərəkata çevrildi. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. Onun Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində dönüş yarandı, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Daxili sabitliyin əldə edilməsi və qorunması istiqamətində yorulmadan çalışan Heydər Əliyev, 1993-95-ci illər ərzində daxili birliyi təmin edərək, ölkənin çiçəklənməsi prosesinin əsasını qoydu.

1995-ci ilin noyabrında referendum yolu ilə Azərbaycan Respublikasının ümumbəşəri demokratik dəyərləri özündə əks etdirən Konstitusiyasının qəbul edilməsi, 1995 və 2000-ci illərdə çoxpartiyalılıq əsasında demokratik parlament seçkilərinin keçirilməsi, Konstitusiya məhkəməsinin fəaliyyətə başlaması, Azərbaycanda ölüm cəzasının ləğv olunması, "Bələdiyyə seçkiləri haqqında qanun"un və bir sıra digər qanunların qəbulu və əməli surətdə həyata keçirilməsi məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.

Daha sonra kollecin müəllimləri Rəna Vəliyeva və Nərmin Ələkbərova Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında daha geniş məlumat verdilər.

Konfransın sonunda Heydər Əliyevə həsr olunmuş videoçarx izlənildi.

8 may -Beynəlxalq Talassemiya Günü

07.05.2019-cu il tarixdə Naxçıvan Tibb Kollecində “8 may-Beynəlxalq Talassemiya Günü” ilə əlaqədar olaraq elmi-praktik konfrans keçirilmiş, konfransda həmin kollecin  müəllim -tələbə  heyəti iştirak etmişdir.

Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru Sona Məmmədova konfransı giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, talassemiya xəstəliyinə düçar olan xəstələrə dövlət səviyyəsində qayğı göstərilir. "Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında" qanun qəbul edilmiş, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 18 yanvar tarixli 15 nömrəli Qərarı ilə "Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəlikləri üzrə Dövlət Proqramı" təsdiq edilmişdir.

Bu proqrama əsasən isə ilk növbədə hemofiliya və talassemiya xəstələrinin həyat tərzinin yaxşılaşdırılması və ömürlərinin uzadılması qarşıya məqsəd qoyulub. Eləcə də proqramda hemofiliya və talassemiyanın fəsadlarından əmələ gələn əlilliyin və ölüm hallarının azaldılması, bu fəsadların profilaktikasının təşkili və xəstə uşaqların doğulmasının qarşısının alınması sisteminin yaradılması yer alıb.

Talassemiyanın müalicə və profilaktikası üzrə Tədbirlər Proqramı təsdiq edilib. Bu Tədbirlər Proqramı talassemiyalı xəstələr üçün tibbi yardımın daha da təkmilləşdirilməsinə və xəstə uşaqların doğulmasının qarşısının alınmasına yönəlib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının Hematologiya şöbəsində talassemiyadan əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsi üçün işlər görülüb, lazımı avadanlıqlar alınıb. Talassemiyalı xəstələrin müalicəsi gündüz stasionarı şəraitində həyata keçirilir. Gündüz stasionarlarında əsasən xəstələrə qan köçürülür. Xəstələrin digər müalicəsi əsasən evdə, həkimlərin təyinatı üzrə aparılır. Həmin şöbə ən yeni avadanlıqlarla təmin edilib. Xəstəxananın tərkibində Qan Bankı xəstələr üçün donor qanının tədarükü ilə məşğuldur.  

Daha sonra Naxçıvan Tibb Kollecinin müəllimi Arzu Kərimli, talassemiya xəstəliyi haqqında slaydlarla ətraflı məlumat vermişdir.

 

Akademik Zərifə Əliyeva

26.04.2019-cu ildə Naxçıvan Tibb Kollecində  Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Şəhər Təşkilatı Qadınlar Şurası   Akademik Zərifə Əliyevanın 96-cı ildönümünə həsr olunmuş konfrans keçirildi.  

Konfransı  giriş sözü ilə açan  Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Şəhər Təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar həkimi Yazgül Rzayeva  “Akademik Zərifə xanım Əliyevanın həyatı və yaradıcılığı” haqqında geniş nitq söyləmişdir. Bildirmişdir ki, “İdeal qadın, mehriban ana, sadiq həyat yoldaşı olan və bəşəriyyətə öz sənəti  və  nurlu əməlləri ilə işıqlı bir gələcək bəxş edən Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 96-ci il dönümü ilə əlaqədar olaraq toplaşdıqlarını və bu zərif insanın həyatından və elmi uğurlarından geniş söhbət açmışdır.

Yeni Azərbaycan Partiyası  Naxçıvan Şəhər Təşkilatı Tibb Kolleci ərazi ilk təşkilatının sədri Leyla Vəliyeva “Böyük ana haqqında düşüncələr “ mövzusunda çıxış etmişdir. O çıxışında qeyd etmişdir ki, Zərifə xanım Əliyevanın timsalında ilk öncə ideal qadın və əsl Azərbaycan xanımı obrazı canlanır. Hesab edirəm k, i Zərifə xanım Əliyevanın keçdiyi həyat yolu bizim gənc xanımlarımızın həyatının formalaşması baxımından parlaq nümunədir.

Əziz Əliyeva  adına Republika  Uşaq xəstəxanasının oftalmoloqu Kəmalə Əliyeva “ Akademik Zərifə xanım Əliyeva Elmi və ictimai fəaliyyəti ” mövzusunda çıxış etdi. Bildirdi ki, Zərifə xanım Əliyevanın zəngin elmi irsi oftalmologiyanın müxtəlif elmi sahələri üzrə apardığı tədqiqatlar, qazandığı naliyyətlər, yaratdığı fundamental əsərlər Azərbaycan Tibb  elminin parlaq bir səhifəsini təşkil edir. Onun Azərbaycanın Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilməsi onun elmi xidmətlərinin vətənə qanuni təsdiqi olunmuşdur. Onun əsərlərində “Göz yaşının axmasınınn fiziologiyası” ,” Gözün və görmə siniri yolunun yaşla əlaqədar dəyişiklikləri” , “Gözün hidrodinamik sisteminin anatomik – fizioloji təbiəti” və.s  bəhs olunur.

Naxçıvan Dövlət Universiteti tibb fakültəsinin V kurs tələbəsi Bənövşə Qasımova  “Akademik Zərifə xanım Əliyevanın Pedaqoji Fəaliyyəti” haqqında çıxş etdi. Çıxışında Zərifə xanımın Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitunun göz xəstəlikləri kafedrasının professoru vəzifəsinə seçilməsi ilə pedaqoji fəaliyyətinin genişləndirilməsi, həmçinin praktik səhiyyə üçün kadr hazırlığına  və həkimlərin ixtisasının artırılmasına ürəkdən səy göstərməsindən danışdı.

Startaplar ilə bağlı maarifləndirici tədbir

 

Naxçıvan Tibb Kollecində “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinin vəziyyəti və innovasiyaların dəstəklənməsi barədə” aprelin 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində keçirilmiş müşavirədən irəli gələn məsələlərə dair tədbir olub.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru Sona Məmmədova Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamının əhəmiyyətindən danışıb.
Qeyd edilib ki, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi bilikli və təcrübəli gənc kadrların hazırlanmasına böyük imkanlar yaradacaqdır.

      Naxçıvan Tibb Kollecinin müəllimi Leyla Vəliyeva qeyd edib ki, qarşıya qoyulan vəzifə muxtar respublikada investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq, yaradıcı düşüncəni və inkişafa xidmət edən ən yaxşı layihələri üzə çıxarmaq, innovativ ideyaların uğurlu biznes sahəsinə çevrilməsinə dəstək olmaqdır. Belə layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində tələbə komandaları azad sahibkarlığın prinsiplərini öyrənir, öz ideyalarını təcrübədə tətbiq edir və əldə etdikləri bilikləri digərləri ilə bölüşürlər.

Tədbirin sonunda startap lahiyələri haqqında videoçarx izlənib.

 

 

17 aprel - Ümumdünya Hemofiliya Günü

17.04.2019-cu il tarixdə Naxçıvan Tibb Kollecində “Hemofiliya” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilmiş, konfransda Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru,  müəllim -tələbə  heyəti iştirak etmişdir.

          Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru Sona Məmmədova konfransı giriş sözü ilə açaraq, hemofiliya xəstəliyi haqqında slaydlarla ətraflı məlumat vermişdir. Konfransda  qeyd edilmişdir ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2005-ci ildə “Hemofiliya və talassemiyalı irsi qan xəstəliyinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı” haqqında Fərman imzalanıb. Bununla əlaqədar əhali arasında vaxtaşırı maarifləndirmə kampaniyası aparılır. Ölkəmizdə, o cümlədən muxtar respublikada uğurla həyata keçirilən “Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəlikləri üzrə Dövlət Proqramı” irsi qan xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin həyat tərzinin yaxşılaşdırılmasına və ömürlərinin uzadılmasına xidmət edir. Proqram çərçivəsində xəstələr dərman preparatları ilə pulsuz təmin olunurlar. Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və digər dövlət qurumları tərəfindən vaxtaşırı təşkil edilən könüllü qanvermə aksiyalarından toplanan qan irsi qan xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin müalicəsinə sərf olunur.

 

 

 

7 aprel - Ümümdünya Sağlamlıq Günüdür

        08.04.2019-cu il tarixdə Naxçıvan Tibb Kollecində “7 aprel Ümumdünya Sağlamlıq Günü”nə həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir. Konfransı giriş sözü ilə Naxcıvan Tibb Kollecininm direktoru Sona Məmmədova açmışdır. Çıxış edərək bildirmişdir ki,  7 aprel Ümumdünya Sağlamlıq günüdür. 1948-ci ildə Birinci Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaradılmasını qeyd etmək məqsədilə bu günün təsis edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Ümumdünya Sağlamlıq günü 1950-ci ildən başlayaraq hər il aprelin 7-də qeyd edilir. Həmin tarixi andan dünyanın 200-ə yaxın dövləti DST-nin üzvü olub. Dünya Sağlamlıq Günü münasibətilə tədbirlər insanların sağlamlığın çox böyük əhəmiyyət daşıdığını başa düşməsi üçün keçirilir. Dünya Sağlamlıq Günü hər il dünya səhiyyəsi qarşısında duran qlobal problemlərə həsr olunur və müxtəlif devizlər altında keçirilir. DST-nin Avropa Regional Komitəsinin sessiyasının 2011-ci ilin sentyabrında ölkəmizdə də bu gün qeyd olunur.

       Azərbaycanda səhiyyə sahəsində islahatlar mərhələsinin əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Bu gün muxtar respublika səhiyyəsi özünün yeni inkişaf mərhələsini yaşayır. Belə ki,  səhiyyə sistemindəki köklü dəyişikliklər göz önündədir. Muxtar respublikanı modern texnologiyaların tətbiq olunduğu məkana çevirmək məqsədini qarşıya qoyan muxtar respublika rəhbərliyinin diqqət və qayğısı ilə müasir tibb müəssisələri tikilib istifadəyə verilir, köhnə tibb ocaqları yenidən bərpa olunur, onların maddi-texniki bazası yenilənir, səhiyyə sistemi dünyanın ən müasir tibbi texnika və avadanlıqları ilə təmin olunur. Bu illər ərzində yüzlərlə tibb ocağının inşası və ya yenidən qurulub istifadəyə verilməsi səhiyyə sisteminin inkişafına mühüm töhfələrdəndir. Bu, hər şeydən əvvəl dövlətin öz vətəndaşlarının sağlamlığının qeydinə qalması deməkdir. Əhaliyə dünya standartları səviyyəsində tibbi xidmətlər göstərilməsi, insanların sağlamlığının etibarlı mühafizəsi üçün davamlı tədbirlər həyata keçirilir. Səhiyyə islahatlarının mühüm istiqaməti olan tibb müəssisələri şəbəkəsinin və strukturun təkmilləşdirilməsi sahəsində də məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Muxtar respublikada səhiyyə dövlət siyasətinin prioritet istiqaməti elan edilmiş, əhalinin sağlamlığının qorunması və tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması isə daim diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Tədbirin sonunda Naxçıvan Tibb Kolecinin 57 müalicə qrupunun hazırladığı videoçarxlar izlənilmişdir.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Naxçıvan Tibb Kollecində keçirdiiyi konfrans

        12.03.2019-cu il tarixində Naxçıvan Tibb Kollecində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları "Fövqəladə halların tibbi-sanitar nəticələrinin aradan qaldırılmasında sanitar drujinaların rolu" mövzusunda konfrans keçirdi. Konfransda  Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru, müəllim heyəti və tələbələri iştirak etdi.

       Kollecin direktoru Sona Məmmədova konfransı giriş sözü ilə açaraq bildirmişdir ki, fövqəladə hallar zamanı orta tibb işçilərində yaradılan sanitar drujinaların ilk tibbi yardımı həmişə xüsusi önəm və əhəmiyyət kəsb etmişdir.

        Konfransda Mülki müdafiə işinin təşkili şöbəsinin əhalinin mülki müdafiə və fövqəladə hallara hazırlıq bölməsinin mülki müdafiə qüvvələrinin hazırlığı üzrə baş məsləhətçisi dövlət qulluqçusu Azadə Cəfərova "Təbii fəlakətlər zamanı xəsarət almış insanlara həkimə qədərki yardımın göstərilməsində sanitar heyyətlərin fəaliyyəti mövzusunda, mülki müdafiə işinin  təşkili şöbəsinin əhalinin mülki müadfiəyə və fövqəladə hallara hazırlıq bölməsinin əhalinin maarifləndirilməsi və metodiki təşkili ürzə baş məsləhətçisi Əbülfəz Qafarov "Tibb Kollecində mülki müadfiə vəzifələrinin yetirlməsində  obyekt mülki müdafiə qüvvələrinin rolu" mövzusunda çıxış etdilər.

Konfransın sonunda videoçarx izlənildi.

Muxtariyyətin 95-ci ildönümü

06.03.2019 cu il tarixdə Naxçıvan Tibb Kollecində Naxçıvanın 95 - ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Kollecin direktoru Sona Məmmədova  tədbiri giriş sözü ilə açaraq muxtariyyətin yaranması tarixindən və bugünkü inkişafından bəhs edərək hər kəsi bu gün münasibəti ilə təbrik elədi.

  Sonra kollecin müəlliməsi  Pakizə Babayeva      " Naxçıvanın muxtariyyəti əbədidir " mövzusunda çıxış edərərk  Naxçıvanın ta qədimdən bu günə qədər keçdiyi tarixi inkişaf yolundan və Ümumilli Lider Heydər Əliyevin Naxçıvanın inkişafında olan böyük rolundan, muxtar respublikanın tarixi abidələrindən, turizim bölgələrindən, Naxçıvanın yetişdiridyi dahi şəxsiyyətlərdən və Günnüt qələbəsindən danışdı. Daha sonra Kollecin tələbələri  Aytac Mərdanlı , Leylan Cəfərova Naxçıvan həsr etdikləri şeirlərlə çıxış etdilər.

Tədbirin sonunda isə kollecin tələbələri Sübhan Rəhimli və Orxan Vəliyevin hazırladıqları videoçarx izlənildi.

1 Mart- Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü

     Bu gün Naxçıvan Tibb Kollecində 1 Mart - Ümumdünya Mülki Müdafiə gününə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə əhalinin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan mühafizəsinin təşkili qaydalarından söhbət açılmıışdır. Tələbələrə təbii qazdan düzgün istifadə , dəm qazı zəhərlənmələri zamanı ilk yardımın göstərilməsi haqqında  məlumat verilmişdir. Tədbirdə Naxçıvan Tibb Kollecinin Mülki Müdafiə Qərargah rəisi S.A.Şaxtaxtinskaya və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə işinin təşkili şöbəsnin mülki müdafiə işinin təşkili və planlaşdırılması bölməsinin rəisi kapitan Rəcəb Səfərov çıxış etmişdir.

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin